• Cine suntem

  Cine suntem

  SC 380V SRL, societate comercială cu capital privat românesc, înființată în anul 2004, este autorizată legal pentru prestarea de servicii arhivistice de depozitare (păstrare, conservare), prelucrare arhivistică (ordonare, inventariere, selecționare), legătorie, utilizare a documentelor (eliberarea adeverințe) precum și de stocare și evidență electronică a datelor din documente.

  SC 380V SRL, cu o echipă experimentată, caracterizată prin profesionalism și perseverență, cu o vechime de peste 12 ani în acest domeniu, răspunde prompt exigențelor beneficiarilor săi prin servicii complexe, variate și de durată, executate, atât la sediul propriu, cât mai ales, la cel al clienților, indiferent de localitatea din țară, de perioadă de timp sau de statutul acestora: instituții publice sau private, agenți economici în funcție, desființați sau aflați în proceduri de lichidare judiciară, casele teritoriale de pensii, societăți comerciale, persoane fizice etc.

  În cazul unor contracte ferme beneficiați din start de priorități în ceea ce privește programarea precum și reduceri de preț exclusive și confidențiale.

  O garanție a eficienței și a seriozității noastre, în urma folosirii unui personal specializat – arhivari, arhiviști, legători manuali - și a modului profesionist de lucru al acestora, sunt numeroasele certificate de bună execuție, solicitate de noi la fiecare dintre lucrările executate și pe care le putem pune oricând la dispoziție.

  Dotarea permanentă cu aparatura specifică domeniilor de activitate, amenajarea depozitelor de arhivă cu mobilier și materiale conforme cu standardele impuse de legislația arhivistică în vigoare, utilizarea unui management performant oferă și mai mult garanția serviciilor prestate. Suntem onorați să oferim aceste servicii companiei Dvs., sperând să faceți parte din protocolul nostru de clienți VIP

  SC 380 V beneficiază de disponibilitatea și infrastructura necesară furnizării unor servicii de arhivare de calitate. Echipele de arhivare au flexibilitate în organizarea etapelor de lucru, personalul și programul de furnizare a serviciilor arhivistice fiind decis de către părți în funcție de volumul lucrărilor și urgența execuției acestora.
 • Importanta arhivelor

  Importanta arhivelor

  Istoria unei comunităţi umane, a unui oraş, a unei regiuni, a unei ţări sau a unui grup de ţări este adesea strâns legată de existenţa instituţiei specializate în adunarea, conservarea, ordonarea şi păstrarea documentelor rezultate din activitatea acestora – “Arhivele”.

  Documentele din arhivă, constituite de instituţii, societăţi comerciale, întreprinderi, asociaţii, organizaţii reprezintă izvoare documentare primare fără de care evenimentele, întâmplările şi realizările de ieri sau de azi nu pot fi cunoscute în complexitatea şi profunzimea lor de către generaţiile următoare. De aceea, indiferent de vechimea, de natura sau de durata lor de existenţă, instituţiile creatoare şi păstrătoare de arhivă s-au îngrijit ca prin legi, norme şi instrucţiuni să asigure buna lor organizare şi funcţionare atât pentru scopurile practice imediate cât şi pentru cele de cercetare şi valorificare în timp a bogatului tezaur informaţional cuprinse în ele.

  O preocupare importantă, aceea a asigurării continuităţii existenţei şi integrităţii documentelor, este la fel de veche ca şi scrisul însuşi. De la simplele depozite de arhivă, amenajate în temple, mănăstiri, cetăţi, castele, în secolele anterioare şi până la depozitele moderne de azi, dotate cu instalaţii performante de climatizare şi regăsire informatizată a datelor, au fost create şi asigurate condiţiile necesare de protejare şi conservare a arhivelor.

  Arhivele din România, în general, au avut o evoluţie şi un destin nu tocmai favorabile, căci prin poziţia sa geografică şi geo-politică, prin evenimentele politice dese şi contradictorii, adesea violente, prin disponibilităţile materiale restrânse şi nu în ultimul rand, datorită frecventelor calamităţi naturale, au suferit pierderi irecuperabile, au fost supuse multor distrugeri. Deşi pe teritoriul ţării noastre existenţa documentelor este confirmată încă perioada antichităţii romane, Arhivele Naţionale, ca instuituţie de stat specializată în păstrarea şi valorificarea documentelor, a luat naştere în urmă cu 178 de ani dar, organizarea propriu-zisă a arhivelor, a început odată cu înfiinţarea la Bucureşti în anul 1862 a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, continuată cu înfiinţarea după Unirea din anul 1918 a Direcţiilor regionale de la Cluj, Iaşi, Chişinău şi mai apoi a instituţiei Arhivelor Statului în princilalele oraşe ale ţării.

  Vechimea documentelor păstrate la Arhivele Naţionale ale României depăşeşte 800 de ani, iar prin valoarea şi importanţa conţinutului lor asigură cunoaşterea şi transmiterea peste timp a faptelor şi evenimentelor politice sociale-economice şi cultural-spirituale desfăşurate: ele se constituie totodată în sursă primară pentru dovedirea drepturilor cetăţeneşti, pentru rezolvarea unor lucrări administrative, pentru eliberarea de copii, extrase şi certificate privitoare la vechimea în muncă, studii, drepturi patrimoniale.

  Continuarea, dar mai ales perfecţionarea şi optimizarea tuturor activităţilor arhivistice desfăşurate de persoane fizice şi juridice care contribuie la folosirea de către cetăţeni a “Arhivelor” trebuie să fie mereu în atenţia noastră pentru a asigura pe mai departe prezentul şi viitorul prin folosirea actelor trecutului.

 • Codul deontologic al arhivistului

  Codul deontologic al arhivistului

  1.Arhivistii trebuie sa protejeze integritatea materialului arhivistic si sa garanteze astfel ca acesta continua sa fie o marturie a trecutului demna de incredere.

  Indatorirea principala a arhivistilor este de a mentine integritatea documentelor aflate in grija si custodia lor.
  In indeplinirea acestei indatoriri ei trebuie sa tina cont de drepturile si de interesele legitime, adesea discordante, ale angajatilor, ale proprietarilor, ale persoanelor citate in documente si ale utilizatorilor, de trecut, de prezent si de viitor.
  Obiectivitatea si impartialitate arhivistilor constituie masura profesionalismului lor.
  Ei trebuie sa reziste la orice presiune, de oriunde ar veni, vizand manipularea informatiilor cu scopul de a disimula sau de a deforma faptele.

  2.Arhivistii trebuie sa evalueze, sa selectioneze si sa mentina materialul arhivistic in contextul sau istoric, juridic si administrativ, in respectul principiului provenientei, pastrand si facand astfel evidente interrelatiile originale ale documentelor.
  Arhivistii trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile si cu practica general recunoscute. Arhivistii trebuie sa-si indeplineasca indatoririle si functiunile in conformitate cu principiile arhivistice privitoare la crearea, pastrarea si stabilirea destinatiei arhivelor curente si intermediare, inclusiv a documentelor electronice si multimedia, selectionarea si preluarea documentelor in vederea arhivarii, asigurarea, protectia, conservarea si restaurarea arhivelor de care raspund, precum si ordonarea, inventarierea, publicarea si pregatirea lor pentru folosire. Arhivistii trebuie sa evalueze documentele cu impartialitate, fundamentandu-si judecata pe o profounda cunoastere a cerintelor administrative si a politicilor de achizitionare ale instituliilor lor. Ei trebuie sa ordoneze si sa inventarieze documentele retinute pentru pastrare in conformitate cu principiile arhivistice (si anume principiul provenientei si principiul ordinii originale) si cu normele universal recunoscute, in timpul cel mai scurt pe care il permit resursele de care dispun. Arhivistii trebuie sa preia documentele in conformitate cu obiectivele si cu resursele institutiei lor. Ei nu trebuie sa urmareasca sau sa accepte preluari de documente atunci cand actiunea ar periclita integritatea sau securitatea documentelor; ei trebuie sa coopereze pentru a asigura prezentarea acestor documente in depozitele cele mai potrivite. Arhivistii trebuie sa coopereze la repatrierea arhivelor dislocate.

  3.Arhivistii trebuie sa protejeze autenticitatea documentelor in cursul prelucrarii, prezentarii si folosirii.
  Arhivistii trebuie sa se asigure ca valoarea arhivistica a documentelor, inclusiv a documentelor electronice si multimedia, sa nu fie afectata prin lucrarile arhivistice de evaluare, ordonare si inventariere, sau de conservare si folosire. Orice selectionare trebuie sa se faca in conformitate cu metode si criterii stabilite cu grija. Inlocuirea originalelor cu alte formate trebuie sa se faca in lumina valorii legale, informationale si intrinseci a documentelor. In situatia in care unele documente supuse restrictiei de folosire au fost scose temporar din dosare, faptul trebuie sa fie adus la cunostiinta utilizatorului.

  4.Arhivistii trebuie sa asigure permanenta accesibilitate si inteligibilitate a materialelor de arhiva.
  Arhivistii trebuie sa selectioneze documentele ce urmeaza a fi pastrate sau ce urmeaza a fi distruse avand in vedere cu prioritate pastrarea marturiilor esentiale ale activitatii unei personae sau ale unei institutii care a produs si a acumulat documente, dar in egala masura si in functie de evolutia intereselor cercetarii stiintifice. Arhivistii trebuie sa fie constienti ca achizitionarea documentelor de origine dubioasa chiar interesante, ar putea sa incurajeze comertul ilegal. Ei trebuie sa coopereze cu alti arhivisti si cu serviciile autorizate pentru identificarea si urmarirea persoanelor suspectate de furtul documentelor de arhiva.

  5.Arhivistii trebuie sa tina evidenta si sa fie in masura sa justifice actiunile lor asupra materialului activistic.
  Arhivistii trebuie sa popularizeze practici eficiente de inregistrare pe parcursul intregului ciclu de viata al documentelor si sa coopereze cu creatorii de arhiva pentru elaborarea de noi formate si de noi practici de gestionare a informatiei. Ei trebuie sa se preocupe nu numai de preluarea documentelor existente, dar sa se asigure si de faptul ca informatia curenta si sistemele de arhiva incorporeaza chiar de la inceput proceduri corespunzatoare de pastrare a documentelor valoroase. Arhivistii care negociaza transferul de documente cu detinatorii sau cu oficialii acestora trebuie sa vegheze asupra deciziilor corecte bazate pe deplina luare in considerare - cand este aplicabila - a urmatorilor factori: autoritatea de a transfera, dona sau vinde; aranjamentele sau beneficiile financiare; planurile de prelucrare; drepturile de reproducere (copyright) si clauzele de acces la documente. Arhivistii trebuie sa tina o evidenta permanenta care sa informeze asupra preluarilor de documente, conservarii acestora si asupra intregii munci arhivistice executate.

  6.Arhivistii trebuie sa promoveze cel mai larg acces posibil la materialul arhivistic si sa ofere servicii impartiale pentru toti utilizatorii.
  Arhivistii trebuie sa elaboreze atat instrumente generale de informare stiintifica, precum si instrumente specifice cat mai potrivite pentru toate documentele aflate in gestiune. Ei trebuie sa ofere consultatii impartiale pentru toata lumea si sa utilizeze resursele existente pentru a asigura o gama echilibrata de servicii. Arhivistii trebuie sa raspunda cu amabilitate si cu spirit de bunavointa la toate cererile rezonabile privind fondurile pe care le detin si sa incurajeze folosirea lor intr-o masura cat mai larg posibil, in concordanta cu politicile institutionale, protectia arhivelor detinute, considerentele legale, drepturile individuale si intelegerile convenite cu donatorii. Ei trebuie sa explice potentialilor utilizatori restrictiunile pertinente. Arhivistii trebuie sa descurajeze restrictiunile nejustificate de acces si de folosire, dar nu pot sa recomande sau sa accepte drept conditii de preluare restrictii clar formulate pentru o durata limitata. Ei trebuie sa vegheze cu fidelitate si sa aplice cu impartialitate toate intelegerile convenite cu prilejul preluarii dar, in interesul liberalizarii accesului, trebuie sa renegocieze conditiile atunci cand imprejurarile se schimba.

  7. Arhivistii trebuie sa asigure atat accesul la documente, cat si respectul vietii private si sa actioneze in limitele legislatiei in vigoare.
  Arhivistii trebuie sa aiba glija ca viata persoanelor fizice si juridice, precum si securitatea nationala sa fie protejate fara a se distruge informatia, in special in cazul documentelor electronice, unde aducerea la zi si stergerea constitute o practica obisnuita. Ei trebuie sa respecte viata privata a indivizilor care au creat sau care constitute subiectul documentelor, in special a acelora care au fost consultati asupra folosirii sau destinatiei documentelor.

  8. Arhivistii trebuie sa foloseasca increderea speciala ce le-a fost acordata in interesul general si sa evite folosirea pozitiei lor pentru a obtine beneficii necuvenite pentru ei sau pentru altii.
  Arhivistii trebuie sa se abtina de la activiti care le-ar putea prejudicia integritatea profesionala, obiectivitatea si impartialitatea. Ei nu trebuie sa beneficieze financiar sau in alt mod personal in detrimentul institutiilor, utilizatorilor sau colegilor. Arhivistii nu trebuie sa colectioneze documente originale si nici sa participe la vreo forma de comert de documente in interesul lor personal. Ei trebuie sa evite activitatile care ar putea crea in opinia publica impresia unui conflict de interese. Arhivistii pot sa foloseasca arhivele detinute de institutie pentru cercetari si publicatii personale cu conditia ca o astfel de activiste sa fie facuta dupa aceleasi reguli ce au fost impuse celorlalti utilizatori de documente. Ei nu trebuie sa dezvaluie si nici sa foloseasca informatiile obtinute in procesul muncii asupra documentelor la care accesul este supus restrictiei. Ei nu trebuie sa accepte ca interesele lor personale de cercetare sau de publicare sa interfereze cu propriile indatoriri profesionale sau administrative pentru care aunt angajati. Cand utilizeaza documentele institutiei lor, arhivistii nu trebuie sa foloseasca depistarile nepublicate ale cercetatorilor fara a notifica in prealabil acestora intentia de folosire. Arhivistii pot sa recenzeze si sa comenteze lucrari ale altor cercetatori din domeniul lor de activitate, inclusiv lucrari bazate pe documentele detinute de institutia proprie. Arhivistii nu trebuie sa permita imixtiuni ale persoanelor din afara profesiunii in practica si obligatiile lor.

  9.Arhivistii trebuie sa aspire la performanta profesionala prin perfectionarea sistematica si continua a cunostintelor lor arhivistice si prin raspandirea rezultatelor cercetarilor si experientei proprii.
  Arhivistii trebuie sa depuna eforturi pentru dezvoltarea priceperii si cunostiintelor lor profesionale, pentru a contribui la progresul arhivisticii si pentru a veghea ca persoanele aflate sub indrumarea lor, la munca sau la pregatire, sa fie in masura sa-si execute sarcinile intr-o maniera competenta.

  10. Arhivistii trebuie sa promoveze protectia si folosirea mostenirii documentare universale prin cooperarea cu membrii profesiunii proprii sau ai altor profesiuni.
  Arhivistii trebuie sa urmareasca stimularea cooperarii, sa evite conflictele cu colegii de breasla si sa rezolve dificultatile prin incurajarea respectului fata de normele arhivistice si de etica profesionala. Arhivstii trebuie sa coopereze cu membrii profesiunilor inrudite pe baza respectului si intelegerii reciproce.

  * Codul de deontologie arhivistica a fost aprobat de cel de al Xlll-lea Congres International al Arhivelor (Beijing, 6 septembrie 1996). Prezenta traducere s-a facut dupa: Code of ethics , ,,ICA Bulletin", nr. 47 (1997-1), p. 22-24. Trad. Florea Oprea
 • Unde ne gasiti

  Unde ne gasiti

  Localitatea Apahida, sat Apahida, strada Libertatii, nr. 347

 • Beneficii

  Beneficii

  - Servicii arhivistice autorizate de Arhivele Naționale ale României

  - Asigurarea, în totalitate, a serviciilor arhivistice prestate, de la preluarea documentelor până la distrugerea confidențială:
  • preluare și transport arhivă
  • depozitare și administrare documente;
  • prelucrare arhivistică;
  • consultare și livrare documente;
  • arhivare electronică;
  • selecționare și distrugere legal avizată printr-un colector autorizat

  - Personal specializat, instruit și autorizat periodic, servicii de calitate superioară

  - Flexibilitate și transparență

  - Acces rapid la documentele și datele de care aveți nevoie în cel mai scurt timp

  - Confidențialitate în gestionarea arhivei, protecția datelor cu caracter personal

  - Costuri avantajoase în conformitate cu limitele maxime ale tarifelor pentru serviciile arhivistice prestate, avizate de Arhivele Naționale ale României

  - Servicii personalizate de depozitare și arhivare a documentelor

  - Depozite de arhivă la cele mai înalte standarde, certificate prin autorizațiile obținute

  - Siguranța și securitatea documentelor; monitorizare și pază